Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3

19. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií „Zlatý žobrák“ (IFoLT)

Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2013

Spoločnosť TOPEVENT s.r.o. zabezpečovala techniku na všetkých podujatiach v rámci 19. ročníka Medzinárodného festivalu lokálnych televízií „Zlatý žobrák" (IFoLT).


Medzinárodný festival lokálnych televízií je pôvodný festival, jediný medzinárodný festival svojho druhu v Európe a je jednou z najvýznamnejších mediálnych udalostí európskeho významu, ktorá sa koná na území Slovenskej republiky.

Svojou jedinečnosťou, formou, programom a zastúpením jednotlivých krajín sa festival stal významným prostriedkom propagácie Slovenska, jeho kultúry a mediálnej tvorby, ako aj prostriedkom medzikultúrneho dialógu a výmeny kultúrnych hodnôt.


Festival podporuje partnerstvo a spoluprácu tvorcov audiovizuálnych diel a televíznych programov, obohacuje moderný audiovizuálny prejav.